Некос В. Ю. Загальна екологія та неоекологія : підручник...

dspace.univer.kharkov.ua

Загальна екологія та неоекологія. Підручник. Затверджено Міністерством освіти і науки України.

eKhNUIR: Загальна екологія та неоекологія

dspace.univer.kharkov.ua

Підручник містить матеріали нормативної навчальної дисципліни «Загальна екологія та неоекологія», яка є базовою для вивчення інших навчальних дисциплін («Економіка природокористування», «Екологічна експертиза», «Моніторинг довкілля», «Техноекологія»...

Загальна екологія та неоекологія

readera.org

Перший розділ підручника присвячений традиційній екології, другий – неоекології, а третій, додатковий, – збалансованому природокористуванню. Модульна структура підручника з програмними та навчальними матеріалами...

Основы общей экологии и неоэкологии: учебное пособие.

texts.news

1.1. Программа курса "Основы общей экологии и неоэкологии". Б.Програма навчального курсу "Основи загальної екології і неоекології".

Біологія Загальна екологія та неоекологія

nadoest.com

Загальна екологія та неоекологія. Екологія як загальнобіологічна наука Предмет, визначення та завдання екології.

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ (ТА НЕОЕКОЛОГІЯ) - Міністерство освіти...

zavantag.com

Загальна екологія (та неоекологія) Основи екологічного аудиту та менеджмент природно-заповідного фонду Охорона і раціональне використання природних ресурсів Екологічна експертиза та безпека.

Загальна екологія (та неоекологія)

www.zgia.zp.ua

Беренда Н.В. Загальна екологія (та неоекологія) [Текст] : Методичні вказівки до виконання лаборатор. робіт для студ. спец. 6.040106 "Екологія, ОНС та збаланс. природокористування" / Н. В. Беренда, І. О. Кутузова ; ЗДІА.

Курс: Загальна екологія та неоекологія

vo.ukraine.edu.ua

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та екології / ►. Загальна екологія та неоекологія.

Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник.

ibib.ltd.ua

Б.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "ОСНОВИ Загальної екології І НЕОЕКОЛОГІЇ". Основними ЛІТЕРАТУРА. 1.2. Програмна лекція 1.1 за модулем 1 "Вступ".

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

prima.franko.lviv.ua

Загальна екологія та неоекологія / екологія – це наука, яка класичному розумінні Е.Геккеля, описує закономірності

Поиск реализован с помощью Yandex XML и Google Custom Search API