Результаты поиска по запросу "зеологізм":

 1. Фразеологічні зрощення називають ще ідіомами (від

  • Зеологізми з повною втратою внутрішньої форми.
  • Зеологізмів, співвідношення лінгвістичної і нелінгвістич

  wikipage.com.ua

 2. Т.В. Кондратюк

  • зеологізми типу. – «кріпити стопи» та «кріпити серце, – «тверди
  • зеологізм. не був відомий арабам до запису Корану і не вживався широко у.

  ekmair.ukma.edu.ua

 3. Функціонування фразеологізмів у художньому тексті вже тривалий час

  • Зокрема детального аналізу потребують фра-зеологізми, активно використовувані в прозових творах дитячим письменни-ком Всеволодом Нестайком...

  www.irbis-nbuv.gov.ua

 4. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ (ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ) - Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.) - Літературне місто

  • Напр., значення “посваритися»не мотивується сло¬вами-компонентами фразеологізму розбити горщика. Значення фра¬зеологізму, отже, єдине, узагальнене і, як правило, експресивне.

  litmisto.org.ua

 5. Фразеологічні одиниці, співвідносні за структурою

  • Із наведених вище ілюстрацій видно, що фра-зеологізми-словосполучення, які мають змінну форму, можуть бути в усіх синтаксис-них функціях іменника – підмета, додатка...

  movoznavstvo.com.ua

 6. Библиотека научных работ: Проміжні рівні мови

  • Так, фра-зеологізм як камінь у воду має 2 значення -- «безслідно зникнути» і «нічого не відомо про кого-небудь», фразео-логізм розкрити рота вживається в 4 значеннях...

  theoldtree.ru

 7. 41. Активна і пасивна лексика. Архаїзми, їх типи | нарізнооформленість – лексичне значення фра зеологізму виражається не одним словом, а сполучен ням слів

  • Йому притаманні такі ознаки: - нарізнооформленість – лексичне значення фра зеологізму виражається не одним словом, а сполучен ням слів

  StudFiles.net

 8. ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ

  • Камінь спотикання, книжн. Велика перепона, перешкода. — Фра зеологізми, як відомо, один із «каме нів спотикання» для перекладачів.

  metodportal.net

 9. Проміжні рівні мови | реферат

  • Так, фра-зеологізм як камінь у воду має 2 значення -- «безслідно зникнути» і «нічого не відомо про кого-небудь», фразео-логізм розкрити рота вживається в 4 значеннях...

  studentbank.ru

 10. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ – Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи

  • 5. Васильченко В. Відображення українськими обрядовими фра-зеологізмами статусної зміни зовнішності людини / В. Васильченко// Українська мова: наук.-теорет. журнал.

  www.srw.kspu.edu