Результаты поиска по запросу "пловдивски университет":

 1. Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

  • Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски".

  www.uni-plovdiv.bg

 2. Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

  • Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски".

  www.uni-plovdiv.bg

 3. Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

  • Химическият факултет е измежду първите факултети, създадени още при основаването на Пловдивския университет.

  www.uni-plovdiv.bg

 4. Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

  • В Пловдивския университет Филологическият факултет е най-големият сред деветте факултета. В него се обучават 2500 студенти по 16 специалности в бакалавърска степен...

  www.uni-plovdiv.bg

 5. Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

  • Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски".

  www.uni-plovdiv.bg

 6. Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

  • По същото време ФИСН е най-големият в Пловдивския университет по брой студенти. ФИСН провежда обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър” по...

  www.uni-plovdiv.bg

 7. Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

  • Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски".

  www.uni-plovdiv.bg

 8. Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

  • Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски".

  www.uni-plovdiv.bg

 9. Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

  • Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски".

  www.uni-plovdiv.bg

 10. Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

  • Връчване на наградите на вестник „Пловдивски университет“. Фонд „Научни изследвания“ обявява допълнително класиране на проекти.

  www.uni-plovdiv.bg