Результаты поиска по запросу "психологія педагогіка тести з відповідями":

 1. Педагогіка. Модульні контрольні роботи. - Тести з педагогіки он-лайн

  • Система оцінювання. Основи педагогіки і психології. Педагогіка.
  • Модуль 1. Загальні основи педагогіки. Тестові завдання до курсу Педагогіка.

  onlinetestpad.com

 2. Тестування з питань теорії педагогіки та психології - Пройти онлайн тест

  • Пропонуємо Вам перевірити рівень теоретичних знань з питань теорії педагогіки та психології.
  • Представлені тестові завдання містять один тип питань: на вибір однієї правильної відповіді. Час тестування 45 хвилин.

  onlinetestpad.com

 3. Варіант 1 : Тести з психології : Дистанційне навчання | Библиотека книг, которые вам обязательно пригодятся

  • Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей. 1. Психологія - це наука, яка вивчає.
  • +в) пізнавальні процеси, емоційно-вольові процеси. 6. Предметом педагогіки як науки є...

  lubbook.org

 4. Тести (самоконтроль знань) | Кафедра ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

  • КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ. Дані тестові завдання призначені для студентів 1–2 курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.
  • Тестові завдання упорядковані у відповідності з програмою з педагогіки.

  pedagogy.webukr.net

 5. Тестові завдання з курсу «Педагогічна психологія»

  • •Тестові завдання з курсу «Методика роботи практичного психолога».
  • директивна педагогіка; ставлення до дитини як до суб’єкта, а не об’єкта виховання. впровадження монологу, а не діалогу.

  StudFiles.net

 6. ТЕСТІВ | Відповідь: а) філософія; б) фізіологія; в) психологія; г) історія.

  • З–41 Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. Д. Герцюка, Л. Ковальчук: У 3 ч. Ч. 2. Загальні основи педагогіки.
  • 2. Головними передумовами формування педагогічної майстерності вчителя є… Відповідь: а) психолого-педагогічні риси; б) психологія...

  pedagogy.lnu.edu.ua

 7. Тестові завдання для іспиту з дисципліни “Психологія та педагогіка”

  • Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей. 1. Психологія – це наука, яка вивчає а) душу особистості; б) світогляд
  • 14. Процес педагогіки, який означає формування особистості або окремих її якостей відповідно до ідеалу, що задає суспільство – це ... а)...

  databasefed.ucoz.ua

 8. ТЕСТІВ | Відповідь: а) засвоєння знань, правил соціальної поведінки; б) узгодження дій педагога ззовні з діями учня зсередини; в) прищеплення позитивних звичок поведінки та викорінення

  • З–41 Збірник тестів з курсу “Педагогіка” У 3 ч. Ч. 3. Загальні основи теорії і методики виховання : навч.-метод. посіб. /
  • 4. Групи ровесників як інститут виховання. 1. Бондарчук О. Психологія сім’ї. К., 2001. 2. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори.

  pedagogy.lnu.edu.ua

 9. Державна пенітенціарна служба україни | педагогічної творчості Національного педагогічного університету ім. Н.П.Драгоманова Ятчук М.С. – кандидат психологічних наук, викладач кафедри пенітенціарної педагогіки та психології Інституту кримінально-виконавчої служби.

  • Кафедра пенітенціарної педагогіки та психології. Тестові завдання з психології.
  • ПЕРЕДМОВА У системі професійної парадигми сучасного фахівця аграрної галузі особливе місце займають психолого-педагогічні дисципліни.

  ikvsu.kvs.gov.ua

 10. ТЕСТ 1

  • Харків – ХНАМГ – 2007 Тестові завдання з курсу психології та педагогіки (для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 6.050100 – „Облік і
  • Блок тестів для самоконтролю з педагогіки. З-поміж названих відповідей оберіть правильну(-і).

  eprints.kname.edu.ua