Результаты поиска по запросу "рахбарлик усуллари":

 1. Рахбарлик услубининг бошкариш усулларидан фарки нималардан иборат - “менежмент”

  • Рахбарлик услуби бошкариш усуллари билан муайян узаро алокада булади. Бошкариш усули хам бошкариш фаолиятини амалга ошириш усуллари ва йуллари мажмуасидан...

  uz.denemetr.com

 2. Рахбарлик кобилияти ва бошкарув масалалари | 1. § БОШКАРУВ УСУЛЛАРИ

  • 4.Бозор иктисодиёти ва рахбарлик урни.
  • Бошкарув усуллари узининг тавсифига кура иктисодий, ташки- лий -маъмурий, ижтимой-рухий булиши мумкин

  uz.denemetr.com

 3. КОРХОНАЛАРДА | 1. Рах, барликнинг турлари

  • Мазкур дарслнкда бошкарувнинг асосий коидалари ва усуллари, рахбарларнинг ишлаш услуби, уларнинг
  • килиш ва ижросига рахбарлик килиш, рахбарларнинг ёш ишчиларни жамоатга...

  n.ziyouz.com

 4. Раҳбарлик санъати

  • Ижтимоий психология. Васила Каримова. Солиқ текшируви усуллари. Ш. Тошматов. Саноат микробиологияси.

  kitobxon.com

 5. ЖИНСИЙ ОЛАТНИ КАТТАЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ! - zebroid.tv

  • Search. Жинсий олатни катталаштириш усуллари! 2568 ratings | 1310040 views.
  • Comments to the video: ЖИНСИЙ ОЛАТНИ КАТТАЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ!

  Zebroid.tv

 6. Рахбарият : хукмдорлик ва шахсий таъсир. Етакчилик: стил(усул), холат ва самарадорлик

  • Инсон омилини кучайтиришда рахбарлик моделлари қандай урин эгаллайди?
  • Буйсунувчига таъсир курсатиш усуллари ҳақида гапириб беринг.

  uz.denemetr.com

 7. Ўзбекистон республикаси соғлиқни сақлаш

  • 71.Рахбарлик услубини бошкариш усуллари билан муайян узаро алокалари. 72.Раҳбарлик услубига қараб раҳбарларнинг турларга ажратилиши.

  tfi.jethost.uz

 8. Узбекистон | Р Е Ж А: 1.1. Фаннинг предмети максади ва вазифалари. 1.2. Фаннинг обьекти ва урганиш субьекти. 1.3. Фаннинг урганиш усуллари. 1.4. Фаннинг бошка фанлар билан алокадорлиги.

  • Бошкарув усуллари туғрисида тушунча. 6.2. Бошкарувнинг ташкилий – маъмурий усуллари.
  • Жамоага муваффакиятли рахбарлик килиш фармойиш бериш ва назорат килиш усуллари...

  library.ziyonet.uz

 9. Бошлангич синф укувчиларини уз-узини бошкаришга ургатишда педагогик рахбарлик » Pedagogika » Referat » Referat | Haqida

  • 1. Болалар ўз-ўзини тарбиялашда педагогик рахбарлик ўқитувчи фаолиятининг таркибий
  • 6. Жамият учун фойдали фаолиятда намоён бўлади. Ўз-ўзини бошқариш усуллари доим...

  referat.arxiv.uz

 10. Режалаштиришнинг тамойиллари ва рахбарлик килишнинг самарали усулларини танлаш. » Transport » Referat » Referat | Haqida

  • 2.Рахбарлик килишнинг самарали усулини танлаш. Харакат ва ходисаларни режалаштириш
  • Ахборот окимларини урганишнинг турли усуллари: тармок андозаси асосида, колипли...

  referat.arxiv.uz