Про впровадження на території України Світової геодезичної...

www.yur-info.org.ua

WGS-84. 2. Покласти на Головне управління геодезії, картографії та кадастру відповідальність за впровадження та використання в Україні Світової геодезичної системи координат WGS-84.

Система геодезических параметров «ПЗ-90»и «мировая...

fiz-ra.ucoz.com

· плоских прямоугольных геодезических координат

ѲÒÎÂÀ

www.gki.com.ua

Âïåðøå ñèñòåìà WGS-84 áóëà ïðåäñòàâëåíà â 1987 ðîö³. Öÿ ñèñòåìà áóëà ñòâîðåíà ç âèêîðèñ-òàííÿì ðåçóëüòàò³â ïîð³âíÿííÿ ðåôåðåíòíî

Світова геодезична система координат WGS-84

www.gki.com.ua

Нормативні документи центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної та картографічної діяльності/. Світова геодезична система координат WGS-84.

Зміст і поліпшення світової геодезичної системи відліку WGS-84

lektsii.org

Світова геодезична система відліку 1984 року (WGS-84) є четвертою із серії глобальних геоцентричних систем координат, створених МО США починаючи з 1960 року.

Международная система координат WGS 84 | ГЕОДЕЗИСТ | Форум

geodesist.ru

Добрый вечер всем может кто помоч как перевести из местной системы координат в международную систему координат WGS 84 буду рад ответам, еще кто умеет сметы состовлять посоветуйте пожайлусто что нибудь....

Система WGS-84.

studopedia.su

Мировая геодезическая система WGS-84 (World Geodetic System – 84) была разработана

Тема 2. Системи координат.

www.StudFiles.ru

•Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат wgs-84. •Постанова кабінету міністрів україни n1259 від 22 вересня 2004 року Деякі питання застосування геодезичної системи координат.

Скачать карту «Лоция Каневского водохранилища»

only-maps.ru

Світова геодезична система координат WGS-84. Масштаб карти 1:25 000, масштаб врізок 1:10 000. Глибини в метрах приведені до нормального підпірного рівня Канівського водосховища 91,5 м.

Руководство | Глава 3. Глобальная система координат WGS-84

www.aviadocs.net

3.1.1 Всемирная геодезическая система - система координат 1984 (WGS-84) представляет собой Обычную земную систему (CTS), реализованную путем изменения доплеровской опорной системы (NSWC 9Z-2) Навига-ционной спутниковой системы ВМС (NNSS)...

Поиск реализован с помощью Yandex XML и Google Custom Search API