Результаты поиска по запросу "2015 жылғы 23 қарашадағы 414-v еңбек кодексі":

 1. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек Кодексі

  • Осы Еңбек Кодексті іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесін қараңыз.
  • ҚР 2017 жылғы 15 маусымдағы № 73-VІ Заңын қараңыз (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

  online.zakon.kz

 2. 19-бап ҚР Еңбек кодексi Еңбек қатынастары субъектілері 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi бап 19 Комментарий - Законодательство Ресупблики Кахастан 2017 год

  • Жұмыскер мен жұмыс беруші еңбек қатынастары субъектілері болып табылады. Шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің басшысы осы заңды тұлға атынан жұмыс берушінің барлық құқықтарын жүзеге асырады және барлық міндеттерін атқарады.

  kodeksy-kz.com

 3. 56-бап ҚР Еңбек кодексi Еңбек шартын жұмыскердің бастамасы бойынша бұзу тәртібі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi бап 56 Комментарий - Законодательство Ресупблики Кахастан 2017 год

  • Еңбек шартында еңбек шартын бұзу туралы жұмыскердің жұмыс берушіге хабардар етуінің неғұрлым ұзақ мерзімін белгілеуге жол беріледі. 2. Еңбек шарты жұмыскердің бастамасы бойынша жұмыс берушінің жазбаша келісімімен, осы баптың 1-тармағында көзделген хабардар...

  kodeksy-kz.com

 4. 127-бап ҚР Еңбек кодексi Іссапарларға жіберілетін жұмыскерлер үшін кепілдіктер мен өтемақы төлемдері 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi бап 127 Комментарий - Законодательство Ресупблики Кахастан 2017 год

  • 3. Жұмыскерлерді іссапарларға жіберудің шарттары мен мерзімдері еңбек, ұжымдық шарттарда немесе жұмыс берушінің актісінде айқындалады. 4. Он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлер, жүкті әйелдер...

  kodeksy-kz.com

 5. 65-бап ҚР Еңбек кодексi Тәртіптік жазаларды қолдану тәртібі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi бап 65 Комментарий - Законодательство Ресупблики Кахастан 2017 год

  • 1. Жұмыс беруші өзінің актісін шығару арқылы тәртіптік жаза қолданады. 2. Жұмыс беруші тәртіптік жазаны қолданғанға дейін жұмыскерден жазбаша түсініктеме талап етуге міндетті.

  kodeksy-kz.com

 6. 108-бап ҚР Еңбек кодексi Үстеме жұмысқа ақы төлеу 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi бап 108 Комментарий - Законодательство Ресупблики Кахастан 2017 год

  • Еңбекке уақыт бойынша ақы төлеу кезінде үстеме уақыттағы жұмысқа еңбек немесе ұжымдық шарттардың және (немесе) жұмыс беруші актісінің талаптарына сәйкес жоғарылатылған мөлшерде, бірақ жұмыскердің күндік (сағаттық) тарифтік мөлшерлемесі негізге алына отырып...

  kodeksy-kz.com

 7. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек Кодексі (2017.13.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) - Параграф-WWW мобильная версия

  • Жариялануы: «Егемен Қазақстан» 2015 жылғы 25 қараша № 226 (28704).

  online.zakon.kz

 8. 70-бап ҚР Еңбек кодексi Толық емес жұмыс уақыты 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi бап 70 Комментарий - Законодательство Ресупблики Кахастан 2017 год

  • 1. Еңбек шартын жасасқан кезде, сондай-ақ еңбек қатынастары процесінде жұмыскер мен жұмыс беруші арасында жазбаша келісім бойынша толық емес жұмыс уақыты белгіленуі мүмкін. Осы Кодексте белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның ішінде

  kodeksy-kz.com

 9. 9-бап ҚР Еңбек кодексi Еңбек саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi бап 9 Комментарий - Законодательство Ресупблики Кахастан 2017 год

  • Айлық жалақының ең төмен мөлшері, күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) ұзақтығы, жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысы "Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес еңбек саласындағы...

  kodeksy-kz.com

 10. 29-бап ҚР Еңбек кодексi Бейбәсекелестік туралы шарт 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi бап 29 Комментарий - Законодательство Ресупблики Кахастан 2017 год

  • 1. Тараптардың келісімі бойынша жұмыс беруші мен жұмыскер арасында бейбәсекелестік туралы шарт жасалуы мүмкін, онда жұмыс берушіге нұқсан келтіруі ықтимал әрекеттерді жүзеге асырмау туралы жұмыскердің міндеттемесі көзделеді.

  kodeksy-kz.com