Trafikimi i Fëmijëve

www.forumishqiptar.com

Në të gjithë botën , sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara , numri i fëmijëve të trafikuar çdo vit është 1 milion.Përfitimet vjetore nga trafikimi i fëmijëve kapin shifrën 1.2 miliard euro.

Trafikimi i Fëmijëve

www.forumishqiptar.com

Trafikimi i fëmijëve realizohet nëpërmjet rrjeteve të fuqishme dhe të organizuara mirë.

Trafikimi i qënieve njerëzore sjell të njëjtat fitime si ai i drogave

www.forumishqiptar.com

"Trafikimi i qënieve njerëzore është një biznes vërtet i madh në përgjithësi, përfshi këtu edhe tregtinë e fëmijëve.

easydialsearch

search.easydialsearch.com

Ads related to:trafikimi i femijeve. Are you looking for?

Britani, trafikimi i fëmijëve shqiptare - News... - Video Dailymotion

www.dailymotion.com

Sipas një raporti të Agjencisë Kombëtare të Krimit, përgjatë 2013-ës janë trafikuar 450 fëmijë, 56 prej të cilëve janë shqiptarë. Sipas NCA, qëllimi i trafikimit të fëmijëve nuk ka qenë vetëm abuzimi seksual, por edhe shfrytëzimi për punë të ndryshme apo veprimtari kriminale.

Shqiperi, Trafikimi i Femijeve, видео, смотреть онлайн

salda.ws

Shqiperi, Trafikimi i Femijeve » Похожие видео. Видео: Shqiperi, Trafikimi i Femijeve. 28 февраля 2011 г. 23:58 Обсудить на форуме Ссылка на видео Отправить жалобу на видео.

UNICEF Albania - Mbrojtja - Trafikimi i fëmijëve

www.unicef.org

Trafikimi i fëmijëve. Reforma e sistemit të drejtësisë për të miturit.

Kuadri ligjor mbi trafikimin e qenieve

www.albania.iom.int

Duke bërë shtesë në nenin 7 të K.P ky ligj gjithashtu zgjeron rastet se kur ligji penal shqiptar bëhet i zbatueshëm për shtetas të huaj që kryejnë vepra penale jashtë territorit

Të drejtat e fëmijëve | Duraj Law Firm

www.durajlaw.com

2.Legjislacioni shqiptar dhe te drejtat e femijeve. Ligji shqiptar dhe konventa e të drejtave të fëmijëve.

KODI PENAL

www.unodc.org

Person i mbrojtur ndërkombëtarisht, përveçse kur marrëveshjet ndërkombëtare, të ratifikuara nga shteti shqiptar, parashikojnë ndryshe, është

Поиск реализован с помощью Yandex XML и Google Custom Search API